Dr inż. Dominika Bysiec otrzymuje finansowanie w konkursie MINIATURA 6

Dr inż. Dominika Bysiec zdobyła uznanie swoich osiągnięć naukowych. Złożony wniosek grantowy w konkursie MINIATURA 6, organizowanym przez Narodowe Centrum Nauki, do którego mogą być zgłaszane wnioski na realizację pojedynczego działania naukowego, został zakwalifikowany do przyznania środków finansowych.

Głównym celem planowanych badań dr inż. Dominiki Bysiec jest ocena zachowania się innowacyjnych konstrukcji kopuł geodezyjnych ukształtowanych na podstawie ośmiościanu foremnego, poddanych obciążeniu statycznemu i dynamicznemu. Planowanym efektem kolejnych badań będzie otrzymanie takich topologii autorskich konstrukcji kopuł, które pokażą możliwości wykorzystania innego niż dotychczas wielościanu foremnego do kształtowania przekryć w postaci kopuł geodezyjnych. Uwzględniona zostanie optymalizacja przekroju elementów rurowych, optymalizacja geometrii, jak również optymalizacja topologii struktur. Wyniki z planowanych dalszych badań pozwolą zweryfikować dotychczasową hipotezę badawczą, dotyczącą efektywności wykorzystania dotąd niezbadanego ośmiościanu foremnego jako podstawy kształtowania kopuł geodezyjnych.

POLECANE

WAŻNE

Podobne wpisy