Dr inż. Piotr Bońkowski laureatem prestiżowego stypendium

Naukowiec z Wydziału Budownictwa i Architektury Politechniki Opolskiej znalazł się w gronie 100 najbardziej utalentowanych młodych naukowców wyróżnionych przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej. O prestiżowe stypendium konkurowało prawie 800 osób. Na liście laureatów jest tylko dwóch naukowców reprezentujących budownictwo.

Jak informuje Fundacja na rzecz Nauki Polskiej, program START jest najstarszym w Polsce programem stypendialnym dla najlepszych młodych naukowców reprezentujących wszystkie dziedziny nauki. Jego celem jest wspieranie wybitnych młodych uczonych i zachęcanie ich do dalszego rozwoju naukowego. Laureaci programu otrzymują roczne stypendium w wysokości 28 tys. zł.
„Setka” nagrodzonych w tym roku badaczy została wybrana z grona 794 kandydatów. Stypendyści programu START są wybierani w drodze wieloetapowego konkursu, w którym oceniana jest jakość ich dotychczasowego dorobku naukowego. Wśród nagrodzonych w tym roku, najwięcej badaczy reprezentuje nauki biologiczne i medyczne – 31 stypendiów, natomiast z budownictwa zostało wyróżnionych tylko dwóch naukowców.

Jednym z nich jest właśnie dr inż. Piotr Bońkowski z Wydziału Budownictwa i Architektury Politechniki Opolskiej, który z fundacji otrzymał także uzupełniające stypendium na czterotygodniowy wyjazd studyjny do University of Grenoble – Alpes we Francji. – To stypendium jest dla mnie ogromnym wyróżnieniem i docenieniem dotychczasowej pracy naukowej. Ma to znaczenie, zwłaszcza biorąc pod uwagę dużą konkurencję. Szczególnie cieszę się z otrzymanego dodatkowego dofinansowania, które pozwoli mi zrealizować wyjazd studyjny do University of Grenoble – Alpes we Francji. W ośrodku tym pracuje dr Philippe Guéguen, który prowadzi badania związane z monitorowaniem stanu konstrukcji, czyli obszaru którym obecnie się zajmuję. Liczę, że wyjazd ten pozwoli rozbudować mój warsztat badawczy i nawiązać nowe kontakty – mówi dr inż. Piotr Bońkowski, który prowadzi badania z zakresu wpływu wstrząsów górniczych i trzęsień ziemi na konstrukcje budowlane oraz monitorowania stanu konstrukcji.

– Moje zainteresowania naukowe wzięły się z zupełnego przypadku. Wszystko zaczęło się od promotora moich prac dra Macieja Mincha z Politechniki Wrocławskiej, u którego wykonałem dyplomy dot. wpływu drgań na budowle. Obudził we mnie też ciekawość naukową, dzięki czemu trafiłem pod opiekę prof. Zbigniewa Zembatego, który został promotorem mojej pracy doktorskiej i z którym od tego czasu współpracuję w tematach związanych nadal z wpływem drgań na budowle, ale i z metodami monitorowania stanu konstrukcji – opisuje dr inż. Piotr Bońkowski.

– Serdecznie gratulujemy sukcesu i czekamy na kolejny – mówi prof. Damian Bęben, kierownik Katedry Mostów, Geotechniki i Procesów Budowlanych Wydziału Budownictwa i Architektury Politechniki Opolskiej, który przypomina, że otrzymane stypendium to nie jedyne wyróżnienie młodego naukowca. W zeszłym roku dr inż. Piotr Bońkowski otrzymał prestiżowe stypendium Ministra Edukacji i Nauki dla wybitnych młodych naukowców, prowadzących innowacyjne badania naukowe o wysokiej jakości oraz posiadających imponujące osiągnięcia naukowe o wysokim prestiżu i międzynarodowym wydźwięku.

POLECANE

WAŻNE

Studencki konkurs architektoniczny

Katedra Architektury i Urbanistyki, ogłasza studencki konkurs architektoniczny na opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu przy pomniku św. Jana z Kęt, w rejonie budynku Wydziału Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii Politechniki Opolskiej w II Kampusie Politechniki Opolskiej, ul. Prószkowska 76, w Opolu.