Dr Krzysztof DROŻDŻOL otrzymał dofinansowanie badań w ramach programu Miniatura z Narodowego Centrum Nauki

W ramach kolejnej edycji programu MINIATURA 6, Pan dr inż. Krzysztof Drożdżol uzyskał dofinansowanie badań pt. Eksperymentalna identyfikacja bezpieczeństwa stropów drewnianych w przypadku wielokrotnych pożarów kominów stalowych, na łączną kwotę 48 620 tys. zł.

Dotychczas opisane w literaturze badania naukowe w zakresie kominów stosowanych w budownictwie komunalnym podejmują przede wszystkim tematykę oceny właściwości w warunkach pożaru. Bezpośrednio wiąże to się z bezpieczeństwem obiektu i jego użytkowników. W informacji opublikowanej przez Polską Agencję Prasową w 2020 roku wskazano, że w Polsce odnotowuje się 13 tysięcy pożarów kominów każdego roku; obrazuje to skalę tego niebezpiecznego zjawiska. Warto zaznaczyć, że opisywany problem nie dotyczy tylko Polski na co wskazują międzynarodowe publikacje opisujące statystyki z Włoch, Norwegii, Finlandii czy Wielkiej Brytanii.

Dotychczas publikowane prace badawcze przedstawiają badania i analizy numeryczne związane z oceną izolacyjności i bezpieczeństwa pożarowego konstrukcji kominów w warunkach eksploatacji i podczas ich pożarów. Wyniki wskazują pewne wady powszechnie stosowanych konstrukcji kominów oraz rozwiązania poprawiające bezpieczeństwo pożarowe budynków. Newralgicznym miejscem są drewniane przejścia stropowe gdzie prawdopodobieństwo wystąpienia pożaru i akumulacja temperatur podczas pożaru są największe.

Jednak dotychczas wykonane badania posiadają jedną bardzo dużą wadę obniżającą ich jakość. Polega ona na wykonaniu tylko jednorazowego testu w warunkach pożaru komina co jest zgodne z ogólnie przyjętymi wytycznymi, jednakże często sprzeczne z autentycznymi warunkami pożarów kominów. Każdorazowo w badaniach zrealizowanych do tej pomijano fakt, że komin często ulega kilkakrotnie pożarom. Podczas wystąpienia pożaru komina użytkownik często nie zdaje sobie sprawy z tego faktu i w dalszym ciągu go eksploatuje. Efektem takiej sytuacji może być pogorszenie właściwości związanych z bezpieczeństwem (szczelność i izolacyjność).

W ramach projektu planowana jest realizacja badań, polegająca na wykonaniu testu przy wielokrotnym pożarze sadz. Tego typu badania kominów mogą zapoczątkować zmianę konstrukcji kominów i zasad przeprowadzania prac badawczych. Badania realizowane będą na kominach w skali 1:1 o długości ~5 m. Stanowisko badawcze, na którym zainstalowane będą kominy swoją konstrukcją odzwierciedla fragment budynku drewnianego o konstrukcji szkieletowej z dwoma stropami i stanowią przykład coraz częściej powstających budynków ekologicznych w Skandynawii, Polsce i innych krajach UE. Stanowisko badawcze w całości będzie zlokalizowane w hali laboratoryjnej znajdującej się na Wydziale Budownictwa i Architektury Politechniki Opolskiej.

Jest to kolejny grant Miniatura realizowany na Wydziale Budownictwa i Architektury.

Serdecznie gratulujemy,

Damian Bęben
Przewodniczący Rady Naukowej dyscypliny ILiT
Zbigniew Zembaty
Dziekan WBiA

POLECANE

WAŻNE

Podobne wpisy

EUREKA Danube Call 2022

W ramach inicjatywy EUREKA finansowane są projekty międzynarodowe, na dowolny temat, mające na celu zwiększanie nowoczesności, produktywności i konkurencyjności przemysłu europejskiego.