Wystąpienie kandydata ubiegającego się o funkcję dziekana w kadencji 2020-2024 – prof. Zbigniewa Zembatego

Autor zdjęć: Sła­woj Du­biel

Sprawdź pozostałe galerie