II doroczne interdyscyplinarne seminarium doktoranckie pod patronatem JM Rektora Politechniki Opolskiej

Komunikat II z dnia 13 maja 2022 roku

W dniu 13 czerwca 2022 roku odbędzie się II doroczne interdyscyplinarne seminarium doktoranckie doktorantów Politechniki Opolskiej. W niniejszym komunikacie zawarte są ogólne informacje na temat ramowego programu seminarium oraz wytyczne do przygotowania prezentacji (doktoranci II
roku) oraz posterów (doktoranci I i III roku). Program szczegółowy seminarium zostanie podany do wiadomości w komunikacie nr 3.

Otwarcie seminarium godzina 8.30

  1. Wykłady interdyscyplinarne: godzina 9.00 – 11.30
    Inżynieria Lądowa i Transport: Prof. Dr hab. inż. Henryk Nowak, Politechnika Wrocławska, „Zastosowanie badań termowizyjnych w inżynierii budowlanej i przemysłowej”.
    Automatyka, Elektronika i Elektrotechnika: Dr hab. inż. Zbigniew Świątnicki, Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie, „Korzyści i szkody z zastosowania sztucznej inteligencji w systemach wojskowych”.
    Inżynieria Mechaniczna: Prof. dr hab. inż. Bartosz Powałka, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, „Detekcja drgań samowzbudnych podczas toczenia – budowa inteligentnego wrzeciona tokarskiego”.
  2. Prezentacje stanu realizacji IPB doktorantów II roku: godzina 11.45-15.00
  3. Prezentacje koncepcji planów badawczych doktorantów I roku oraz prezentacje postępów prac doktorantów III roku: godzina 15.15-16.45.
  4. Zakończenie seminarium: godzina 17.00

W roku 2022 seminarium organizowane jest w formie zdalnej. Dzień 13 czerwca będzie dniem wolnym od zajęć w Szkole Doktorskiej.

Ważne terminy:
Do dnia 16 maja 2022 roku

Przygotowane materiały należy umieścić na e-dysku w udostępnionych wyżej folderach. Gotowe pliki należy zapisać w formacie edytowalnym i w formacie pdf pod nazwą: imie_nazwisko.pptx, Imie_nazwisko.pdf.
Informacji szczegółowych udzielają koordynatorzy dyscyplin naukowych oraz dyrektor Szkoły Doktorskiej Politechniki Opolskiej pod adresami: J.Swirska-Perkowska@po.edu.pl, S.Wolny@po.edu.pl, P.Nieslony@po.edu.pl, M.Jagiela@po.edu.pl.

POLECANE

WAŻNE

Studencki konkurs architektoniczny

Katedra Architektury i Urbanistyki, ogłasza studencki konkurs architektoniczny na opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu przy pomniku św. Jana z Kęt, w rejonie budynku Wydziału Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii Politechniki Opolskiej w II Kampusie Politechniki Opolskiej, ul. Prószkowska 76, w Opolu.

Podobne wpisy