Ko­lej­ny suk­ces na Wy­dzia­le Bu­dow­nic­twa i Ar­chi­tek­tu­ry

Logo Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji

Pracownik Wydziału Budownictwa i Architektury, mgr inż. Joanna Nowacka, otrzymała grant na badawczy wyjazd studyjny do Norwegii. Mgr Nowacka jest członkiem zespołu zajmującego się mostowymi konstrukcjami gruntowo-stalowymi, kierowanego przez dr hab. inż. Damiana Bębna, profesora uczelni.

Organizatorem konkursu w Programie Edukacja, realizowanym w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021, jest Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, pełniąca rolę Operatora Programu. Drugi nabór wniosków w konkursie zakończył się 12 kwietnia bieżącego roku. W sumie złożono 303 wnioski, aplikując łącznie o kwotę 37 855 302,49 €.

Zdjęcie Joanny Nowackiej
Mgr inż Joanna Nowacka

Oficjalne wyniki konkursu pojawiły się w połowie września bieżącego roku. Przyznana kwota dofinansowania 8700 € zostanie przeznaczona na wyjazd studyjny zespołu badawczego z Wydziału Budownictwa i Architektury. W ramach projektu założono rozwinięcie i wzmocnienie współpracy międzynarodowej pomiędzy Politechniką Opolską a Norwegian University of Life Sciences. W ramach wyjazdu planowane jest utworzenie międzynarodowego zespołu badawczego, zajmującego się problemami mostowych konstrukcji gruntowo-stalowych o dużych rozpiętościach, gdyż jest on szeroko analizowany w Norwegii i w Polsce. W ramach wyjazdu planowane jest również zapoznanie się z metodologią badań polowych, stosowaną przez partnerów ze strony norweskiej. Zdobyta podczas wyjazdu wiedza pomoże mgr Nowackiej w przeprowadzeniu doświadczeń przy realizacji pracy doktorskiej na temat: Wpływu zastosowania elementów odciążających na deformacje przepustu stalowego pod obciążeniem statycznym i dynamicznym.

 

Zobacz też na facebooku:

POLECANE

WAŻNE

Wyjedź na ERASMUS-A

Dział Współpracy Międzynarodowej (DWM) ogłasza rozpoczęcie rekrutacji na ERASMUS-A na semestr letni roku akademickiego 2021/22! Erasmus+ to program wymiany studenckiej, w ramach którego..