Dr inż. Marcin TATARA otrzymał grant MINIATURA na realizację projektu pt. „Badania eksperymentalne liczby Strouhala modelu oblodzonego cięgna mostu podwieszonego”

Celem projektu są badania eksperymentalne liczby Strouhala modelu oblodzonego cięgna mostu podwieszonego. Liczba Strouhala jest ważnym parametrem na etapie analizy odpowiedzi konstrukcji na wzbudzenie wirowe. Znając liczbę Strouhala konstrukcji można wyznaczyć prędkość krytyczną wiatru, przy której występują największe wartości drgań konstrukcji wywołane wzbudzeniem wirowym.

Badania zostaną wykonane w tunelu aerodynamicznym z komorą klimatyczną Laboratorium Czeskiej Akademii Nauk w Telč, który jest jednostką organizacyjną Instytutu Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej w Pradze. To klimatyczne laboratorium inżynierii wiatrowej jest jednym z nielicznych w Europie, umożliwiających wykonanie modelowych badań aerodynamicznych w połączeniu z symulacją różnych warunków atmosferycznych w zakresie prędkości przepływu powietrza, temperatury powietrza i opadów atmosferycznych. Tunel aerodynamiczny umożliwia m.in. oblodzenie modeli badanych obiektów, a następnie wykonanie badań aerodynamicznych w szerokim zakresie. 

Badania pozwolą na poznanie nowej wiedzy o zjawiskach zachodzących podczas płaskiego opływu powietrza wokół oblodzonych cięgien mostów podwieszonych i wyjaśnienie przyczyn ich obciążenia pod wpływem działania wiatru. Wyniki badań pozyskane w ramach projektu mogą przyczynić się do zwiększenia niezawodności obliczeń inżynierskich na etapie projektowania cięgien mostów podwieszonych w warunkach ich oblodzenia, a także monitorowania drgań oblodzonych cięgien pod wpływem dynamicznego działania wiatru.

POLECANE

Piotr Bońkowski

Dr inż. Piotr Bońkowski laureatem prestiżowego stypendium

Naukowiec z Wydziału Budownictwa i Architektury Politechniki Opolskiej znalazł się w gronie 100 najbardziej utalentowanych młodych naukowców wyróżnionych przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej. O prestiżowe stypendium konkurowało prawie 800 osób..

WAŻNE

Podobne wpisy