Obowiązkowe zapisy na lektoraty z języków obcych, Etap II – wybór grup zajęciowych

Termin: 28 września 2020, godz. 7.00 – 29 września 2020, godz. 24.00

Dotyczy studentów stacjonarnych I i II stopnia rozpoczynających lektorat w semestrze zimowym 2020/2021 r.

Zgodnie z nowym Regulaminem Studiów od tego semestru obowiązują nowe zasady zapisów na lektoraty z języków obcych.

  • 11, pkt. 7.: Zapisy na język obcy w ramach lektoratu odbywają się elektronicznie w systemie USOSweb w semestrze poprzedzającym semestr, w którym będą odbywać się wymienione zajęcia. Student, który nie dokona wyboru w terminie, zostaje przypisany do grupy przez koordynatora przedmiotu.

W I etapie został wybrany przedmiot, czyli język i poziom. Studenci, którzy nie dokonali wyboru na lektorat w tym etapie, zostali dopisani do języków automatycznie bez uwzględniania preferencji. Warunkiem utworzenia się grupy jest liczebność 18 osób. W przypadku nieutworzenia grupy, studenci zostali przeniesieni automatycznie na inny przedmiot.

W II etapie studenci dokonują wyboru konkretnych grup zajęciowych (dzień, godzina) w ramach wybranego wcześniej języka.

UWAGA: Studenci, którzy nie dokonają zapisu na lektorat w II etapie, zostaną dopisani do grup, w których zostaną wolne miejsca, losowo, bez uwzględniania preferencji.

Oba etapy odbywają się elektronicznie w systemie USOSWeb (sekcja „Kalendarz rejestracji”).

POLECANE

WAŻNE

Oferty pracy na WBIA!

Katedra Architektury i Urbanistyki na Wydziale Budownictwa i Architektury Politechniki Opolskiej zaprasza do pracy

Podobne wpisy

NABÓR WNIOSKÓW OPUS PRELUDIUM POLONEZ BIS

NCN ogłasza kolejne nabory wniosków w konkursach:

OPUS – konkurs na projekty badawcze otwarty dla wszystkich naukowców;
PRELUDIUM – konkurs na projekty badawcze realizowane przez osoby nieposiadające stopnia naukowego doktora;
POLONEZ BIS – konkurs dla naukowców przyjeżdżających z zagranicy (2021-2026).