Ranking World’s TOP 2% Scientists 2022

Wydział Budownictwa i Architektury z lotu ptaka

Dwoje przedstawicieli naszego Wydziału znalazło się w zestawieniu World’s TOP 2% Scientists 2022, przygotowanym przez Uniwersytet Stanforda we współpracy z wydawnictwem Elsevier. Ranking pokazuje najbardziej wpływowych ludzi nauki na świecie – ich publikacje są najczęściej cytowane przez innych autorów.

Naukowcy z WBiA PO w zestawieniu World’s TOP 2% Scientists 2022 (ocena skumulowanego dorobku całej, dotychczasowej kariery naukowej):

  • prof. dr hab. inż. Zbigniew Zembaty (Civil Engineering),
  • prof. dr hab. inż. Damian Bęben (Civil Engineering).

W dyscyplinie „Inżynieria Lądowa (civil engineering)” znajduje się na tej liście tylko 5 osób z Polski (na ogólną liczbę 1120 badaczy z Polski z różnych dyscyplin, którzy reprezentują 174 instytucji naukowych (uczelni i instytutów badawczych)) co świadczy o znaczącej roli opolskiej inżynierii lądowej na tle całych badań naukowych w Polsce.

TOP 2% Scientists 2022 składa się z dwóch odrębnych list. Pierwsza ocenia dorobek naukowy z kariery badawczej (wykorzystując dane od 1960 roku), w drugiej brane są pod uwagę jedynie publikacje i cytowania z ostatniego roku kalendarzowego. Politechnika Opolska może się tu pochwalić 9 przedstawicielami na tej liście (https://wu.po.opole.pl/nasi-naukowcy-w-gronie-najbardziej-wplywowych-na-swiecie-2/).

Ranking jest opracowywany w oparciu o dorobek naukowy poszczególnych badaczy według indeksu bibliometrycznego. Kryteriami oceny były indeks Hirscha, liczba cytowań, Impact Factor oraz miejsce i rola na liście autorów.

Pełne zestawienie jest dostępne na stronie wydawnictwa Elsevier, a metodologia została opisana przez twórcę rankingu prof. Ioannidisa ze Stanford University w roku 2019 w poniższym artykule: Ioannidis JPA, Baas J, Klavans R, Boyack KW (2019) A standardized citation metrics author database annotated for scientific field. PLoS Biol, 17(8): e3000384. https://doi.org/10.1371/journal.pbio.3000384

POLECANE

WAŻNE

Konkurs fotograficzny!

CO MACIE ZROBIĆ? W dwuosobowych zespołach wykonaj kreatywną fotografię ciekawego obiektu budowlanego lub jego elementu z umieszczoną na zdjęciu…

Podobne wpisy

PO-znaj rynek pracy!

Studenci i studentki Wydział Budownictwa i Architektury Politechniki Opolskiej jak na prawdziwego króla zwierząt przystało pora zarzucić lwią grzywą bo….