START – roczne stypendia dla młodych, wybitnych naukowców

FUNDACJA NA RZECZ NAUKI POLSKIEJ

Do 31 października br. trwa nabór wniosków do konkursu w programie START, w którym młodzi uczeni mogą zdobyć roczne stypendium za wybitne osiągnięcia naukowe.

W konkursie mogą wziąć udział naukowcy, którzy:

  • reprezentują wszystkie dziedziny nauki,
  • w roku składania wniosku nie przekroczyli 30 r.ż.,
  • mają dorobek udokumentowany publikacjami,
  • wykonują prace B+R* w Polsce w podmiocie, którego jednym z celów statutowych jest prowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych.

Stypendium, do tej pory, wynosiło 28 tys. zł. i można je przeznaczyć na dowolny cel.

Program START oferuje również stypendia wyjazdowe, czyli środki na wyjazd do wybranego przez kandydata ośrodka badawczego za granicą. Wyjazdy te służą nawiązaniu współpracy oraz poznaniu metod pracy badawczej w tych ośrodkach. Osoby te zostaną wybrane spośród laureatów, którzy zgłosili chęć odbycia takiego wyjazdu we wniosku o stypendium oraz załączyli wymagane dokumenty (opisane w Regulaminie i Instrukcji przygotowania wniosku).

 

Szczegółowe informacje o etapach procedury konkursowej, kryteriach oceny oraz sposobie składania wniosków, a także o zasadach przyznawania stypendiów wyjazdowych można znaleźć w Regulaminie Programu Start i Instrukcji składania wniosku. Dokumenty te dostępne są na stronach:

https://www.fnp.org.pl/oferta/start/

https://www.fnp.org.pl/nabor-wnioskow-do-konkursu-start-2023/

 

POLECANE

WAŻNE

Podobne wpisy

Wydział Budownictwa i Architektury z lotu ptaka

Harmonogram sesji egzaminacyjnej

Prosimy o zapoznanie się z aktualnymi harmonogramami sesji egzaminacyjnej na stronie COS – aktualizacja będzie widoczna najpóźniej w godzinach popołudniowych.

fest 25!

W czwartek, 3 listopada, na Wydziale Budownictwa i Architektury, odbył