Trwa nabór wniosków m.in. w konkursach:

DUT Call 2022 w ramach Driving Urban Transitions – wsparcie ponadnarodowych projektów badawczych i/lub innowacyjnych dotyczących wyzwań z jakimi mierzą się miasta, aby przejść na bardziej zrównoważoną gospodarkę i funkcjonowanie

ERC Consolidator Grant 2023 – wzmocnienie zespołów badawczych w dowolnej dziedzinie nauki

DUT Call 2022 w ramach Driving Urban Transitions

 Celem konkursu DUT Call 2022 jest wspieranie ponadnarodowych projektów badawczych i/lub innowacyjnych dotyczących wyzwań z jakimi mierzą się miasta, aby przejść na bardziej zrównoważoną gospodarkę i funkcjonowanie. Tematyka konkursu podzielona jest na trzy ścieżki tematyczne: Positive Energy Districts (PED),  15-minutes City Pathway (15mC), Circular Urban Economies (CUE).

Konkurs jest otwarty dla wielu różnych dyscyplin naukowych oraz projektów interdyscyplinarnych. Jego celem jest wspieranie szerokiego zakresu działań, od badań po innowacje i wdrożenia rozwiązań. Ważnym elementem jest włączenie interesariuszy w projekty oraz o uwzględnienie potrzeb użytkowników przy określaniu celów projektu.

Międzynarodowy konkurs jest ogłaszany w ramach współfinansowanego partnerstwa Horyzont Europa Driving Urban Transitions,  w którym uczestniczy 27 krajów europejskich.

https://www.gov.pl/web/ncbr/konkurs-dut-call-2022-w-ramach-driving-urban-transitions

ERC Consolidator Grant 2023

Do 2 lutego 2023 można także aplikować o ERC Consolidator Grant 2023

Jesteś naukowcem, który chce umocnić swoją niezależność, tworząc zespół badawczy i kontynuując karierę w Europie? ERC Consolidator Grant jest stworzony dla Ciebie! Możesz również aplikować, jeśli niedawno stworzyłeś niezależny, doskonały zespół badawczy i chcesz go wzmocnić. Aplikacje można składać do 2 lutego 2023 r. poprzez prowadzony przez Komisję Europejską portal Funding&Tender Opportunities.

O CoG mogą ubiegać się naukowcy, którzy ukończyli studia doktoranckie 7-12 lat wcześniej, mający bardzo obiecujące osiągnięcia naukowe i doskonały projekt badawczy. W przypadku, gdy na dyplomie doktorskim nie widnieje data obrony doktoratu, wnioskodawca powinien przedstawić pisemne potwierdzenie daty z instytucji, w której otrzymał tytuł doktora. Zmiana ta upraszcza proces kwalifikowalności.

Aplikować mogą badacze w dowolnej dziedzinie nauki. Badania muszą być prowadzone w publicznej lub prywatnej organizacji badawczej (instytucji goszczącej). Może to być instytucja, w której wnioskodawca już pracuje lub jakakolwiek inna, zlokalizowana w jednym z państw członkowskich UE lub kraju stowarzyszonym.

 

Kwota Consolidator Grant może dochodzić do 2 mln euro i jest on przyznawany na okres 5 lat. W ściśle określonych przypadkach kwota grantu może zostać zwiększona o 1 mln euro.

https://www.kpk.gov.pl/trwa-nabor-wnioskow-w-konkursie-erc-consolidator-grant-2023

POLECANE

WAŻNE

Podobne wpisy