Wizyta na budowie nowego mostu kolejowego w Opolu

Studenci Wydziału Budownictwa i Architektury codziennie zdobywają nową wiedzę w zakresie projektowania i realizacji obiektów inżynierskich. Studiowanie to jednak nie tylko teoria, ale również poszerzanie swojej wiedzy poza murami uczelni. Nie sposób byłoby więc nie skorzystać ze zwiedzenia terenu budowy linii kolejowej E30 na odcinku Opole Główne – Opole Zachodnie, gdzie w dniu 13.04.2023 r. właśnie odbywało się nasuwanie podłużne przęsła głównego o rozpiętości 100 metrów dla największego z budowanych na Opolszczyźnie mostów kolejowych.

Budowa odbywa się w trudnych warunkach bez zatrzymania bardzo intensywnego ruchu kolejowego na tej trasie lub ingerencji w ruch wodny pod mostem. Poznanie jak rozwiązuje się takie wielkie wyzwania inżynierskie to świetna lekcja nowoczesnych technik inżynierskich nie tylko dla studentów, ale nawet specjalistów inżynierii lądowej.

Wejście na teren prowadzenia robót umożliwił nam profesor Adam Rak, a w wizycie technicznej udział wzięli również Dziekan – profesor Zbigniew Zembaty oraz Przewodniczący Rady Naukowej dyscypliny Inżynieria Lądowa, Geodezja i Transport, Politechniki Opolskiej – profesor Damian Bęben a także kierownik Katedry Mostów, Geotechniki i Procesów Budowlanych – profesor Piotr Górski oraz studenci kierunku budownictwo z koła naukowego Roads&Bridges. Podczas wyprawy mogliśmy wysłuchać najciekawszych informacji na temat inwestycji, które przybliżył nam Kierownik budowy mgr inż. Paweł Polański – reprezentujący generalnego wykonawcę robót INTOP Warszawa, przedstawiciele Inżyniera Kontraktu –  Ekocentrum Wrocław (firmy nadzorującej roboty), mgr inż. Dominik Rak – Inżynier Projektu oraz mgr inż. Tomasz Skrzypczyk – Inżynier Rezydent. Natomiast rozwiązania projektowo – technologiczne obiektów mostowych przedstawił główny projektant – dr inż. Mariusz Pustelnik reprezentujący Pracownię Projektową MOSTOPOL. Zostaliśmy także oprowadzeni po remontowanym odcinku linii kolejowej przez inspektora nadzoru Pana Pawła Polańskiego, a podczas spaceru po nowo budowanych obiektach zostały nam przybliżone problemy związane z wykonywaniem tego typu inwestycji. Zostaliśmy także zapewnieni o możliwości zwiedzenia budowy podczas kolejnych etapów prowadzenia prac, które zapowiadają się szczególnie interesująco: rozbiórka istniejącego mostu kolejowego a także budowa drugiego, równoległego mostu i jego nasuwanie (podłużne i poprzeczne). Wszystko to ma odbyć się jeszcze przed końcem tego roku.

Wizyty techniczne są bardzo ważnym elementem uzupełniającym program kształcenia studentów, dlatego mamy nadzieję, że w najbliższym czasie nadarzą się kolejne okazje na podobne wyjazdy, bo wiedza zdobyta poprzez zobaczenie na żywo konkretnych elementów konstrukcji oraz procesów związanych z jej budową jest bezcenna i niemożliwa do przekazania w takim stopniu na wykładach.

Więcej na naszym profilu na facebooku:

POLECANE

WAŻNE

Podobne wpisy