Analiza wpływu zmiany układu statycznego na redystrybucje sił wewnętrznych w konstrukcjach mostowych. (Tezy rozprawy doktorskiej)

Seminarium wydziałowe,
Mgr inż. Karolina JURASZ-DROZDOWSKA
Aula im. prof. Oswalda Matei
12.07.2023 r. (środa), godz. 10:15

Pozostałe seminaria