Modelowanie numeryczne odkształcalności próbek walcowych w wyniku ich zawilgacania i interpretacja wyników

Seminarium katedralne (KFM),
Dr inż. Kamil PAWLIK
K-10
21.11.2023 r. (wtorek), godz. 09:30

Pozostałe seminaria