Modelowanie problemów korozji z uwzględnieniem pól sprzężonych

Seminarium katedralne (KFM),
dr hab. inż. Tomasz Krykowski, prof. PŚ, mgr inż. Kseniya Yurkova
K-10
24.01.2022 r. (wtorek), godz. 09:30

Pozostałe seminaria