Nanomechanika a fizyka budowli

Seminarium wydziałowe,
Prof. dr hab. inż. Jan KUBIK
Aula im. prof. Oswalda Matei
28.06.2023 r. (środa), godz. 10:00

Pozostałe seminaria