Obciążenie mostów ruchem pieszych – identyfikacja sił i modelowanie odpowiedzi konstrukcji

Seminarium wydziałowe,
dr inż. Mateusz Bocian (Politechnika Wrocławska)
Aula im. prof. Oswalda Matei
22.06.2022 r. (środa), godz. 11:15

Pozostałe seminaria