„POKÓJ (DAWNE KARLSRUHE) NA ŚLĄSKU OPOLSKIM NA TLE ZAŁOŻEŃ CENTRALNYCH EUROPY”. ROZWÓJ PRZESTRZENNY, PRZEKSZTAŁCENIA, ARCHITEKTURA.

Seminarium wydziałowe,
Mgr Iwona SOLISZ
KS-2
22.11.2023 r. (środa), godz. 10:00

Pozostałe seminaria