Prezentacja możliwości kamer termowizyjnych na przykładzie konkretnych aplikacji

Seminarium wydziałowe,
Michał Głowiński (EC TEST Systems Sp. z o.o.)
Aula im. prof. Oswalda Matei
23.11.2022 r. (środa), godz. 10:00

Pozostałe seminaria