Prezentacja tematów badawczych doktorantów 1 roku Szkoły Doktorskiej Politechniki Opolskiej w dyscyplinie Architektura i Urbanistyka

Seminarium wydziałowe,
mgr Shima Esmaeili, mgr Natalia Hudzik, mgr Jarosław Striker
K-SG
06.12.2023 r. (środa), godz. 10:00

Pozostałe seminaria