Projekty międzynarodowe finansowane z NCN – Weave-UNISONO vs OPUS LAP

Seminarium wydziałowe,
mgr Magdalena Kropelnicka, dr hab. inż. Damian Bęben, prof. uczelni
https://etele.po.edu.pl/WBiA_seminaria_wydzialowe_10_00,
15.12.2021 r. (środa), godz. 10:00

Pozostałe seminaria