Rewitalizacja obiektów i terenów poindustrialnych województwa opolskiego i ich potencjał w kontekście procesów reurbanizacyjnych- przedstawienia postępów rozprawy doktorskiej.

Seminarium adiunktów/doktorów,
Mgr inż. arch. Weronika BROŻYNA
K-SG
06.12.2023 r. (środa), godz. 09:15

Pozostałe seminaria