Wpływ nanokrzemionki hydrofilowej i hydrofobowej w obecności wypełniaczy i superplastyfikatora na modyfikację właściwości użytkowych betonów HPC oraz ocena ich przydatności do zastosowań inżynierskich wspomagana metodami analizy wielokryterialnej.

Seminarium wydziałowe,
Mgr inż. Damian MATYJASZCZYK
KS-3
15.11.2023 r. (środa), godz. 10:00

Pozostałe seminaria