Wpływ oblodzenia na aerodynamikę cięgien mostów podwieszonych. Badania doświadczalne i numeryczne symulacje CFD

Seminarium wydziałowe,
Dr inż. Marcin TATARA
Aula im. prof. Oswalda Matei
05.07.2023 r. (środa), godz. 10:00

Pozostałe seminaria