Wpływ zużytego katalizatora z procesu krakingu katalitycznego na właściwości spoiw wiążących

Seminarium wydziałowe,
Mgr inż. Michał Cisiński
K-SG
31.01.2024 r. (środa), godz. 10:30

Pozostałe seminaria