Gdzie jesteś: Strona główna / Wydział / O wydziale / Kontakt

Kontakt

Wy­dział Bu­dow­nic­twa i Ar­chi­tek­tu­ry

ul. Ka­to­wic­ka 48
45-061 Opole

Sekretariat Dziekana

Se­kre­ta­riat Pro­dzie­ka­na ds. dy­dak­ty­ki

Tel: +48 77 449 8554

Biuro Cen­trum Ob­słu­gi Stu­den­ta

Tel: +48 77 449 8500

Portiernia

Tel: +48 77 449 8586
Tel: +48 77 449 8612