Wykład Profesora Seweryna Kokota na międzynarodowej konferencji „OpenSees Support Group”

W dniu 2 grudnia 2021 profesor Seweryn Kokot uczestniczył jako zaproszony ekspert z 1-godzinnym wykładem na zaproszenie w międzynarodowej konferencji OpenSees Support Group dot. znanego pakietu oprogramowania Metody Elementów Skończonych „OpenSees”, popularnego na uczelniach technicznych całego Świata. Służy on nieliniowym obliczeniom statycznym i dynamicznym konstrukcji, głównie budowlanych narażonych na niszczące obciążenia środowiskowe np. wiatrem lub trzęsienia ziemi. Pakiet ten jest wykorzystywany zarówno w badaniach naukowych jak i w projektowaniu konstrukcji i kształceniu doktorantów z całego świata. Projekt OpenSees został zainicjowany przez naukowców z Uniwersytetu w Berkely w roku 1997 https://en.wikipedia.org/wiki/OpenSees i był rozwijany przez jego użytkowników podobnie jak inne, znane otwarte oprogramowanie (np. Gnu/Linux). Pakiet służy głównie badaniom naukowym i częściowo w dydaktyce w największych ośrodkach naukowych świata takich jak wspomniane Berkely University of California czy Oregon State University. Jest on narzędziem roboczym tysięcy doktorantów z całego świata. Do jego zalet należy możliwość prowadzenia nieliniowych obliczeń konstrukcji żelbetowych poddanych ekstremalnym obciążeniom statycznym i dynamicznym np. trzęsieniom ziemi.

Od kilkunastu lat odbywają się konferencje i warsztaty poświęcone zastosowaniu programu OpenSees. Do roku 2005 odbywały się „Annual OpenSees User Workshops”, przemianowane następnie w „OpenSees Days”. Aktualnie konferencje odbywają się zdalnie a gospodarzem jest Uniwersytet Auckland w Nowej Zelandii.

Na wyróżnienie zasługuje fakt, że prof. Kokot opracował samodzielny pakiet graficznej wizualizacji modeli OpenSees o nazwie OpsVis i jest, między innymi, wykorzystywany w dydaktyce i badaniach naukowych przez jednego z twórców programu OpenSees prof. Michaela Scotta (Oregon State University, USA). Zaangażowanie w projekt OpenSees poskutkowało zaproszeniem prof. Kokota do przedstawienia 1-godzinnego wykładu ogólnego o pakiecie OpsVis. Oprócz rozwoju pakietu wizualizacji, prof. Kokot, dodał kilka elementów skończonych i udoskonalenia do głównego programu OpenSees. W sumie wartością dodaną przez prof. Kokota do środowiska OpenSees jest ponad 15 tys. linii kodu napisanego w językach C++ i Python. Wykład pt. „OpsVis – OpenSeesPy visualization module” odbył się w dniu 2 grudnia o godz. 20:00 czasu środkowo-europejskiego (CET) i zyskał duże zainteresowanie. Jego pełną wersję można zobaczyć pod linkiem: https://www.youtube.com/watch?v=fy8k7mD_mbs&ab_channel=PavanChigullapally Podczas prezentacji słuchacze z całego świata mogli zapoznać się nie tylko z pakietem wizualizacji OpsVis, ale także wysłuchać kilku ważnych informacji na temat naszej uczelni przedstawionych we wprowadzeniu do wykładu.

POLECANE

Piotr Bońkowski

Dr inż. Piotr Bońkowski laureatem prestiżowego stypendium

Naukowiec z Wydziału Budownictwa i Architektury Politechniki Opolskiej znalazł się w gronie 100 najbardziej utalentowanych młodych naukowców wyróżnionych przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej. O prestiżowe stypendium konkurowało prawie 800 osób..

WAŻNE

Podobne wpisy