Zapraszamy na seminarium wydziałowe „POKÓJ (dawna KARLSRUHE) na Śląsku Opolskiem na tle..

UPRZEJMIE ZAPRASZAMY
PRACOWNIKÓW I STUDENTÓW
WYDZIAŁU BUDOWNICTWA I ARCHITEKTURY

na seminarium dot. prezentacji koncepcji planowanej rozprawy doktorskiej pt.:

 

„POKÓJ (DAWNE KARLSRUHE)
NA ŚLĄSKU OPOLSKIM NA TLE ZAŁOŻEŃ CENTRALNYCH EUROPY”. ROZWÓJ PRZESTRZENNY, PRZEKSZTAŁCENIA, ARCHITEKTURA.

 

 

Data: 22.10.2023 r. (środa), godz. 10:00
Miejsce: KS-2
Prelegent: Mgr Iwona SOLISZ

 

Przewodniczący rady naukowej
dyscypliny inżynieria lądowa, geodezja i transport
prof. dr hab. inż. Damian Bęben

Kierownik Katedry Architektury i Urbanistyki
dr hab. inż. arch. Monika Ewa Adamska, profesor uczelni

POLECANE

WAŻNE

Konkurs fotograficzny!

CO MACIE ZROBIĆ? W dwuosobowych zespołach wykonaj kreatywną fotografię ciekawego obiektu budowlanego lub jego elementu z umieszczoną na zdjęciu…

Podobne wpisy