Zmarł Pro­fe­sor Jerzy Gołaś

W dniu 18 października 2021 zmarł wieloletni pracownik naukowy i dziekan Wydziału Budownictwa profesor Jerzy Gołaś. Od roku 1987 pracował na Uniwersytecie Technologiczno Przyrodniczym w Bydgoszczy. Pogrzeb odbędzie się na cmentarzu w Zawadzie pod Opolem, w sobotę, 23 października, o godzinie 10.30.

W imieniu Kolegium Dziekańskiego
Dziekan, Zbigniew ZEMBATY

Profesor Jerzy Gołaś urodził się w roku 1941 w Czarnkowie. Bezpośrednio po studiach ukończonych w 1963 r. na Politechnice Gdańskiej, pracował w Wyższej Szkole Rolniczej w Poznaniu w Katedrze Mechaniki Budowli, kolejno na stanowiskach asystenta i adiunkta (1964–1970). Następnie rozpoczął pracę w Wyższej Szkole Inżynierskiej w Opolu, gdzie pracował od roku 1970 do 1987 kolejno na stanowiskach: wykładowcy i docenta, pełniąc m.in. funkcje: kierownika Zakładu Mechaniki Budowli, prodziekana Wydziału Budownictwa Lądowego i dziekana Wydziału Budownictwa Lądowego, oraz dyrektora Instytutu Inżynierii Lądowej (1974-1976).

Profesor Jerzy Gołaś

Na Wydziale Budownictwa w Opolu stworzył zespół naukowy badający konstrukcje powłokowe przy użyciu ówcześnie dostępnych metod numerycznych i dawnych, mało-wydajnych komputerów co było w owym czasie znaczącym osiągnięciem. Jeszcze w latach 70-tych wypromował w tym obszarze 4 doktorów. Kilka lat później wypromował jeszcze jednego doktora w obszarze teorii płyt średniej grubości. W latach 1976-1980 zespół pod Jego kierunkiem realizował zadanie tzw. „rządowego programu węzłowego” koordynowanego przez IPPT PAN. Od roku 1987 przeszedł na Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy. Od roku 2003, po uzyskaniu stopnia doktora habilitowanego, objął stanowisko profesora nadzwyczajnego UTP, pełniąc funkcję kierownika Zakładu Mechaniki Budowli w Katedrze Mechaniki Konstrukcji.

POLECANE

WAŻNE

Wyjedź na ERASMUS-A

Dział Współpracy Międzynarodowej (DWM) ogłasza rozpoczęcie rekrutacji na ERASMUS-A na semestr letni roku akademickiego 2021/22! Erasmus+ to program wymiany studenckiej, w ramach którego..